Een moslim als beproeving voor ongelovigen

Vraag:

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Onze Heer, laat ons geen (aanleiding tot)beproeving zijn voor degenen die niet geloven.”

(Soerat al-Moemtahanah: 5)

Hoe kan een moslim een beproeving zijn voor iemand die niet gelooft?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een moslim kan een beproeving zijn voor degene die niet gelooft als deze (ongelovige) macht over hem heeft. Dit omdat de ongelovigen de last van zonden met zich dragen die zij tegen ons begaan. Dit is dus een beproeving voor hen.

De woorden ‘beproeving zijn voor degenen die niet geloven’ kan ook begrepen worden dat zij trachten ons te verleiden van onze religie middels vervolging. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen beproeven(d.w.z. schade berokkenen), en vervolgens geen berouw tonen, voor hen is er dan de Bestraffing van de Hel en voor hen is er de brandende Bestraffing.”

(Soerat al-Boeroedj: 10)

Dit vers bevat beide betekenissen die elkaar niet uitsluiten. Het basisprincipe in exegese (Tafsier) is dat verzen die op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden en elkaar niet uitsluiten, ook op beide manieren begrepen dienen te worden.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Liqaacaat al-Baab il-Maftoeh)