1 april...

Vraag:

In sommige westerse landen is het de gewoonte om als grap op de eerste dag van april te liegen. We zien dat sommige moslims dit van hen overnemen en van mening zijn dat liegen op deze dag is toegestaan. Wat is uw mening hieromtrent?

Antwoord:

Liegen is te allen tijde verboden. Daarnaast is het ook niet toegestaan om de ongelovigen hierin te volgen en te imiteren. Dit op basis van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem):

“Wie een volk imiteert behoort tot hen.”

Gebaseerd op een Fatwa van Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan
(Madjalat ush-Shaqaa’iq, nr. 32, Safar)