Berouw van diefstal en bedrog

Vraag:

Ik woon in een niet-islamitisch land en had voor lange tijd de gewoonte om zondes te plegen. Ik ben, alle lof zij Allah, geleid naar het rechte Pad en heb berouw getoond voor mijn zondes. Voor mijn berouw beroofde ik winkels, bedroog ik overheidsinstanties en gebruikte ik het openbaar vervoer zonder een kaartje te betalen.

Als ik de overheid op de hoogte breng van deze zaken zal ik in hechtenis worden genomen. Kunt u mij vertellen wat ik moet doen en Allah vragen om mij te vergeven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Alle lof zij Allah die jou heeft begunstigd met het berouw tonen. Wij vragen Allah ons allen te leiden naar het rechte Pad en ons standvastig te maken in het navolgen van dit Pad tot de dood ons zal treffen.

Besef, beste broeder, dat het niet toegestaan is voor een moslim om anderen te bedriegen of anderen te ontnemen van hun geld zonder enig recht, al betreft het een ongelovige. Wanneer een moslim een zonde begaat – zoals bijv. het stelen – en deze persoon toont berouw voordat deze zaak wordt verwezen naar een rechter, dan vervalt zijn straf en is het niet toegestaan om hem te straffen.

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“De vergelding voor degenen die oorlog tegen Allah en Zijn Boodschapper voeren en streven naar het zaaien van verderf op aarde, is slechts dat zij worden gedood of gekruisigd, of dat hun handen en hun voeten aan weerszijden worden afgehakt, of dat zij uit het land worden verbannen. Dat is voor hen een vernedering in deze wereld en voor hen is er in het Hiernamaals een geweldige Bestraffing. Behalve (voor) degenen die berouw tonen, voordat jullie de macht over hen krijgen. En weet dat Allah Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol is.”

(Soerat al-Maa’idah: 33 - 34)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die berouw toont van een zonde is als degene die geen zonde heeft begaan.” En wie geen zonde heeft voor hem geldt geen bestraffing.

(al-Ikthiyaaraat al-Fiqhiyyah, blz. 510 – 526)

cAbdoellaah ibnoe cOmar verhaalt dat, nadat al-Aslamie gestenigd was, de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Vermijd deze verdorven zaken die Allah verboden heeft verklaard. Wie dan (een zonde toch) heeft verricht, laat hem zichzelf bedekken met de bedekking van Allah, en berouw tonen jegens Allah. Want degene die over zijn zonde vertelt, zullen wij bestraffen aan de hand van het Boek van Allah.”

(al-Haakim)

Op basis hiervan hoef je niet te stappen naar de autoriteiten om je diefstal op te biechten. Jouw oprechte berouw is in dit geval voldoende. Jij dient echter het geld terug te geven aan de rechtmatige eigenaars. Jouw berouw is alleen geldig wanneer je dit doet. Het is geen voorwaarde om ze te vertellen dat je het geld van hen hebt gestolen, vooral als je vreest dat ze je alsnog aanklagen en je in hechtenis wordt genomen. Waar het om gaat is dat het geld terecht komt bij de rechtmatige eigenaars. Je kunt dit in een envelop naar hen toesturen, het aan iemand meegeven die het hun teruggeeft, of op een andere manier.

Het geld van de overheid dient ook teruggegeven worden. Dit geldt ook voor het geld van andere mensen. Als je niet meer precies weet om hoeveel geld het gaat, dan dien je in te schatten hoeveel dit ongeveer was en voor de zekerheid meer terug te geven. Je dient dus te betalen, totdat je zeker weet dat je hebt gedaan wat je moest doen.

Wanneer je niet meer weet wie de eigenaren zijn van het geld, dan dien je namens hen liefdadigheid uit te geven.

Islamqa.com