Mag een vrouw zonder mahram reizen?

Vraag:

Ik zou graag willen weten wat de precieze regels zijn om als meisje zijnde alleen te reizen zonder mahram. Mijn tante woont honderdzestig kilometer van mij vandaan en soms ga ik haar (alleen) bezoeken met de trein. Ik ben dan zo’n twee uur onderweg. Is dit toegestaan?

 

Antwoord:

Het is niet toegestaan voor een vrouw om zonder mahram te reizen, dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) “Het is niet toegestaan voor een vrouw om te reizen zonder mahram.” Deze uitspraak deed hij toen aan het preken was op de Minbar tijdens de dagen van al-Hadj. Er stond een man op en zei: “O Boodschapper van Allah, waarlijk, mijn vrouw is vertrokken voor het verrichten van de hadj en waarlijk, ik heb mij ingeschreven voor die en die veldslag. Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem): “Ga de hadj met je vrouw verrichten.”

De Profeet (vrede zij met hem) gaf hem dus het bevel om mee te gaan op bedevaart met zijn vrouw en geen deel te nemen aan de veldslag. De Profeet (vrede zij met hem) vroeg hem niet of zijn vrouw veilig was in haar eentje of dat er andere vrouwen met haar waren of dat haar buren met haar waren. Dit duidt dus op een algemene verbod voor de vrouw op het reizen zonder mahram.

Sheich Ibn al-cOethaymien