Geboren als homoseksueel?

Vraag:

Ik ben niet homoseksueel, maar ik vraag me vanuit een moreel standpunt af - gezien homoseksualiteit verboden is in de Islam - wat er zou moeten gebeuren met individuele homo's of lesbiennes? Veel homoseksuelen zeggen dat hun seksuele geaardheid iets natuurlijks is en zij zo geboren zijn.

Als homoseksualiteit verboden is in de Islam, waarom zou Allah hen dan op deze wijze scheppen? Een wijze waardoor hun bestaan een marteling is en ze seksueel gefrustreerd zijn?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij zijn het niet eens met hun bewering dat hun seksuele geaardheid iets natuurlijks is. Het is eerder een verstoring van de natuur. Allah, de Verhevene, beschouwt hun daden als wangedrag en als verdorven, en Hij zond tot het volk van Loet een bestraffing die niet eerder tot een volk was gezonden. Allah laat ons ook weten dat deze bestraffing nooit ver van de onrechtplegers vandaan is.

Hun bewering dat hun geaardheid iets natuurlijks is, is slechts een excuus voor hen om te propageren en om onzedelijkheid te verspreiden. Velen van hen veranderen hun uiterlijk om er anders en vreemd uit te zien. Dus hoe kunnen we zeggen dat dit de wijze is waarop zij zijn geschapen?

Allah, de Verhevene, schept iemand niet zomaar om hem te bestraffen of te martelen. Hij schiep de mensheid om Hem te aanbidden, maar Hij beproeft Zijn dienaren ook met moeilijkheden als test van hun geloof, te straffen voor hun zonden en hen in status te doen stijgen.

Allah is de Meest Rechtvaardige en dwingt een persoon niet tot het zondigen, om hem zodoende te bestraffen. Integendeel, mensen die zondigen doen dit uit eigen vrije wil, en het is hierom dat zij het verdienen om door Allah bestraft te worden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jouw Heer doet niet één van hen onrecht aan.”

(Soerat al-Kahf: 49)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed): “Voorwaar, Allah beveelt geen gruweldaden, zeggen jullie dat over Allah wat jullie niet weten?”

(Soerat al-Acraaf: 28)

En Allah weet het best.

Gebaseerd op een Fatwa van islam.qa