Wat is het Islamitisch oordeel over masturbatie?

Vraag:

Wat is het Islamitisch oordeel over masturbatie?

 

Antwoord:

Masturbatie is haraam, dit op basis van bewijzen vanuit de Koran, en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Allah, de verhevene zegt:

“En degenen die over hun kuisheid waken, behalve tegenover hun echtgenoten en wat hun rechterhanden bezitten (slavinnen), dan worden zij niet verweten. Maar wie dan meer dan dat wensen; zij zijn degenen die de overtreders zijn.”                                (Soerat al-Moe’minoen: 6-7)                                                                                                                                                       Wie iets anders wenst buiten zijn vrouw behoort, op basis van deze vers, tot de overtreders. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “O verzameling van jongeren, wie van jullie (een vrouw) onderhoud kan bieden, laat hem dan trouwen. Voorwaar, dit helpt om de blik neder te slaan en is het meest beschermend voor de kuisheid. En wie hiertoe niet in staat is, laat hem dan vasten, dit zal voor hem als bescherming dienen.”                                                            (al-Boechari en Moeslim) 

De Profeet (vrede zij met hem) droeg degenen die (nog) niet kunnen trouwen op om te vasten. Als het masturberen toegestaan zou zijn, dan had de Profeet (vrede zij met hem) dit wel als mogelijkheid gegeven. Aangezien hij dit, met al zij zachtmoedigheid, niet als optie bood, betekent het dat het verboden is en dus niet is toegestaan.

Volgens medici heeft het masturberen overigens ook schadelijke gevolgen voor de gezondheid, de sexuele en geestelijke toestand en wellicht houdt dit de persoon tegen om te trouwen aangezien deze een alternatieve wijze heeft gevonden om de sexuele verlangens te stillen.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih Ibn al-cOethaymien