De Sihr onschadelijk maken als bekend is waar deze zich bevindt

Dit is het beste en meest effectiefe behandeling voor Sihr, alleen is het

meteen ook de moeilijkste omdat in de meeste gevallen men vaak niet weet

waar de Sihr is of men weet het wel maar kan er onmogelijk bij, zoals

wanneer Sihr in iemands graf wordt gedaan of in de zee wordt gegooid

enz, enz.

Toch komt het voor dat mensen met de wil van ALLAH achter de plaats

komen van de Sihr, dit kan zijn door een oprechte droom afkomstig van

ALLAH, de Djinn in het lichaam verraadt het of een gevoel wat een

persoon kan hebben, wanneer men deze Sihr dus vindt dient men deze te

vernietigen.

De vernietiging van Sihr geschiedt niet zoals bepaalde idioten zeggen door

erop te gaan plassen, door de wc te spoelen of in de zee te gooien of weet

ik veel welke dingen ze nog meer verzinnen, het vernietigen van Sihr

gebeurt alsvolgt:

Men pakt een kom met water en houdt het dicht bij zijn mond en reciteert

er de volgende Suwar erover, en af en toe blaast hij in de kom.

De volgende verzen reciteert men 3 keer over het water:

- Surah Al-Fatiha

- Ayat Al-Kursi

- Surah Al-Baqarah vers 102

- Surah Al-A'raaf vers 117-122

- Surah Yoounus vers 81-82

- Surah Taaha vers 69

- Surah Sju'ara 43-48

- Surah Al-Ikhlaas

- Surah Al-Falaq

- Surah Al-Naas

Nadat dit gebeurd is pakt men de Sihr, men zoekt zijn toevlucht bij

ALLAH tijdens het openmaken van de Sihr indien het opengemaakt moet

worden, en men stopt de Sihr in het water en indien het papier betreft

waarover geschreven is wrijft men het met zijn hand in het water erover

zodat wat geschreven is wordt uitgeveegd, wat niet erafgaat laat men

gewoon zo.

Zo gaat men te werk ook met andere soor Sihr gemaakt van ander

materiaal, als er iets kapot geslagen moet worden zodat het water erin kan

gaan doet men eerst dat.

Na het wassen in het Roqyahwater laat men de Sihr drogen, en na het

drogen verbrand men het, datgene wat niet verbrand kan worden zoals

bijvoorbeeld Sihr gemaakt van bepaalde metalen en haar slaat men zo klein

mogelijk doet het in het water en begraaft het daarna op een plek waar niet

veel mensen langs lopen.

Het as en het Roqyahwater begraaft men ook op een plek waar niet veel

mensen langs lopen bijvoorbeeld in een bosjes of in je tuin als je die hebt.

Hiermee zal de Sihr met de wil van ALLAH vernietigd zijn en dus de

Djinn uit het lichaam gaan, de behandeling die de patient hierna dient

onder te gaan heet Kafal Al-Djasad, oftewel het sluiten van het lichaam,

deze vindt men in de Appendix.

 

Drie soorten Roqyah

Nu we de behandeling hebben laten zien van hoe men Sihr vernietigd als

men weet waar de Sihr is, gaan we verder naar de behandeling als men niet

weet waart de Sihr is, en er rest dan maar 1 keus en dat is Roqyah volgens

de Koraan en de Sunnah. Ook is dit de behandeling tegen Al-Mass en 1

van de behandelsoorten tegen het Boze oog en Al-Hasad.

Er zijn in principe 3 soorten Roqyah:

1: Roqyah Al-Shar’ia minnal Kitaab wa Sunnah, de enige toegestane en

effectiefe middel zodat ALLAH genezing gaat brengen. En deze heeft de

volgende voorwaarden:

- Het dient met de woorden van ALLAH te gebeuren(Koraan) en/of de

woorden van de Profeet(vrede zij met hem), hiermee bedoelen we dus de

smeekbeden die overgeleverd zijn van de Profeet(vrede zij met hem) en die

authenthiek overgeleverd zijn in de boeken van Saheeh. Het mag tevens

gebeuren met de namen en eigenschappen van ALLAH.

- Het dient in de arabische taal, duidelijk en helder en hardop gereciteerd te

worden, dit tegengesteld aan de praktijk van de tovenaars die bij hun

vervloekte behandelingen wartaal zeggen en fluisteren enz, er zijn

geleerden die het hebben toegestaan dat het ook in een andere taal mag, als

deze maar helder en verstaanbaar is en het de interpretatie van de woorden

van ALLAH en zijn Boodschapper(vrede zij met hem) zijn.

- Het dient geen Shirk, Kufr, Bid’at en haram zaken te bevatten zoals

denken dat de Roqyah opzich genezing brengt, dit alles maakt de Roqyah

baatil(nutteloos), want zoals de Boodschapper van ALLAH heeft gezegd in

een overlevering van Imam Muslim:

“Er is niks mis met een Roqyah waarin zich geen shirk bevindt”

Bovenstaand uitspraak deed de Profeet(vrede zij met hem) na een vraag

van een metgezel die zei, wat vind u van onze manier van Roqyah in de

tijd van Jaahillilya(tijd voor de boodschap van islam)? En daarop gaf de

Profeet dus bovenstaand antwoord.

Bovenstaande hadith is zeer belangrijk voor de Roqyah, immers Roqyah is

tawqeefiyyah(het staat vast) wat betreft die eerste 4 voorwaarden, maar

voor de rest doet elke raaqi op zijn manier Roqyah, er zijn er die beginnen

met de adhaan en anderen beginnen met Koraan en anderen met het laten

drinken van Roqyah water er zijn er die Roqyah doen met behulp van

toegestane kruiden en olieen enz.

Zolang er geen Shirk, Haram of Bid’ah inzit, is het toegestaan en over wat

wel of geen Bid’ah is gaan we het zo hebben.

Roqyah is een geneeskunde, die veel raakvlakken heeft met hoe artsen

werken, maar is toch geheel anders, maar net als artsen die vaak door

onderzoek van medicijnen en andere zaken achter een geneesmiddel of

hulpmiddel komen is dit ook zo bij Roqyah, een goede raaqi zal door

oplettendheid en kennis nieuwe hulpmiddelen kunnen gebruiken die helpen

om de Djinnn in het lichaam te bestrijden, zolang deze toegestaan zijn

binnen de islam en het geen Kufr, Shirk of Bid’at teweegbrengt is het

toegestaan. Om hier een voorbeeld te geven zal ik een verhaal plaatsen van

een Shaych uit het Midden-Oosten.

Deze gebeurtenis vertelde een Shaych uit de Arabische Emiraten die meer

dan 15 jaar ervaring heeft in Roqyah en de Geneeswijze van de

Profeet(vrede zij met hem).

Hij vertelde dat er op een dag een man naar hem kwam, en deze man was

bezeten door een Djinn en kwam naar de Shaych omdat hij bekend stond

om zijn goede staat van dienst en Godsvrees.

De man vertelde de Shaych dat er zich deze week iets raars heeft

voorgedaan, hij vertelde dat hij buiten liep en toen hij langs een boom

kwam de Djinn in hem opeens begon te schreeuwen en te huilen en de

Djinn wilde daar zo snel mogelijk weg.

De Shaych vondt het interessant en wilde dat de man hem bracht naar deze

boom, daar aangekomen herkende de Shaych wat voor boom het was en

welke kruid deze boom voortbracht.

De Shaych pakte wat van het kruid van deze boom en nam het mee en

gebruikte het als hulpmiddel bij de Roqyah van deze man, en wat bleek de

Djinn was er als de dood voor en verliet het lichaam van deze man, de

Shaych heeft het bij andere personen gebruikt en een aantal van hen

reageerden er hetzelfde op, omdat er verschillende type Djinn bestaan,

concludeerde de Shaych hieruit dat er bepaalde Djinn er niet op reageerden

en andere weer wel.

Dit verhaal is dus een voorbeeld van het onderzoeken en gebruiken van

hulpmiddelen, deze kruid was onbekend in de wereld van de Roqyah, maar

door dit voorval wordt het nu veelvuldig door raaqis gebruikt.

2: Roqyah Al-Shirkiat, oftewel dit soort Roqyah is compleet tegengesteld

aan de toegestane Roqyah omdat dit Shirk en Kufr Akbar inhoudt wat men

uit de oevers van de islam zet. Dit is het soort Roqyah waarbij men hulp

vraagt aan anderen dan ALLAH.

En het is over dit soort Roqyah waar de volgende overlevering gaat:

De Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa,

amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!(Ahmad)

Men ziet hier dus de waarschuwing van onze geliefde Mohammed(vrede

zij met hem)

Maar het gaat hier niet alleen om mensen die de Djinn oproepen, men kan

zelfs de toegestane Roqyah veranderen in Shirk, dit gebeurt wanneer men

gaat geloven dat de Roqyah, of het water wat men drinkt of de olie die men

smeert enz, de genezing gaat brengen en mede door dit heeft men dus

deelgenoten toegekend aan ALLAH en Shirk gepleegd.

Dus elke Roqyah waarbij er hulp wordt gevraagd aan de Djinn of wordt

vertrouwd op amulletten, of duivelspreuken gebruikt of een raaqi die zegt

kennis van het ongeziene te hebben enz, is Roqyah met Shirk en is haram

en het zal nutteloos zijn, men noemt dit soort Roqya ook wel het genezen

van Sihr met Sihr, bekend als Nusrah en het is dus haram!

3: Roqyah Al-Bid’iat, oftewel Roqyah waarin zich geen kufr of shirk

bevindt, maar waar zaken gebeuren waarvoor geen bewijs is te vinden in

de Koraan, noch de sunnah, noch de metgezellen en de eervolle generaties

na hen en die ook niets te maken hebben met praktijkervaring in de roqyah.

Er zijn voorbeelden van mensen die naar zogenaamde raaqis gaan en die

terugkomen met het advies om elke oneven dag 700 keer Ayat Al-Kursi te

reciteren of om 134 keer Surah Al-Ikhlas te reciteren of om tijdens de

roqya een witte hoofddoek aan te doen of om een ring aan te doen enz.

Nu gaat het niet om het reciteren van Ayat Al-kursi maar om het aantal

waar gewoon geen bewijs voor is te vinden en ook gewoon logica tegen

gaat.

Het gaat om zaken waarvoor geen enkele bewijs te vinden is bij de

Profeet(vrede zij met hem) maar ook niet bij de geleerden van de selef, en

heel vaak beginnen tovenaars met dit soort Roqyah om het idee te geven

dat ze geen tovenaars zijn om mensen te misleiden, naarmate de tijd zullen

ze hun Shirk en Kufr introduceren.

Ook is dit geheel iets anders dan wat we besproken hebben van het

onderzoeken van zaken door de raaqi en het dan toepassen in de praktijk,

dit omdat het buiten alle logica en bewijs om is, en het vaak zaken inhoudt

die elk gezond verstand tegengaan.

Mensen verzinnen de raarste zaken en schrijven deze toe aan Roqyah.

Zo heb je zij die de Koraan beledigen en hun patienten blaadjes met

Koraan teksten geven om deze vervolgens onder hun bed of kussen te

stoppen en anderen die Koraanteksten verbranden en de patient vertellen

de rook die eraf komt in te ademen enz enz.

 

De behandeling met de toegestane Roqyah voor degene die

geraakt is door Sihr of Al-Mass

Wanneer een persoon geraakt is met Sihr en niet weet waar de Sihr zich

bevindt dient deze persoon zich zelf te behandelen met Roqyah Al-

Shar’iat.

De behandeling geschiedt door middel van het reciteren of het beluisteren

van Roqyahverzen die vooral over Sihr gaan, men kan in Appendix nr. 2

de lijst met verzen vinden die hierover gaan.

Wanneer een persoon geraakt wordt door Sihr, zijn er een aantal punten die

van belang zijn en waarbij men moet stilstaan, de punten waarbij een

sterretje staat gelden ook voor de behandeling van Bezetenheid(Al-Mass)

en het Boze Oog.

- Geen mensen beschuldigen van dat zij de Sihr bij je hebben toegepast,

zonder bewijs die acceptabel is volgens de Shari’a, en vooral niet afgaan

op dromen en influisteringen of gesprekken van de Shaytaan waarin hij

zogenaamd wil helpen door te zeggen wie de Sihr heeft toegepast, dit mag

niet geloofd worden. Hierdoor kan een verschrikkelijke fitna onstaan en

indien iemand onterecht heeft beschuldig is dit een grote zonde, namelijk

de zonde van Takfeer, want iemand die Sihr toepast of aanvraagt is Kafier

geworden. En wie het gedaan heeft zal gestraft worden bij ALLAH en daar

zal je uitbetaald krijgen.

- Nadat men genoeg symptomen heeft gezien en genoeg bewijs is dat men

geraakt is door Sihr, dient men het te erkennen en niet meer te ontkennen

en in twijfel te verblijven, want zolang iemand het niet erkent zal deze

persoon zichzelf niet op de juiste manier behandelen en uiteindelijk zal de

twijfel de overhand krijgen, want de Shayateen zullen hier goed gebruik

van maken.*

- Indien iemand geraakt is door Sihr dient het voor zichzelf te houden, met

uitzondering van zijn naasten en mensen waarvan hij weet dat ze hem op

de toegestane manier kunnen helpen, men gaat dit niet aan mensen

vertellen die je toch niet kunnen helpen en waar je niks aanhebt, dit is een

voorzorgsmaatregel zodat het nieuws niet wordt verspreid bij de

opdrachtgever van de Sihr, die zich dan zal realiseren dat je erachter bent

gekomen en dan kan besluiten om de Sihr te vernieuwen of te versterken.

- Men gaat zich behandelen met Roqyah, maar er dient ook iets anders te

gebeuren, men moet zijn leven veranderen in de betere zin.

Allah zegt in Surah Al-Ra’d vers 11:

“Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is

veranderen.”

Verwacht geen hulp van ALLAH als jij terwijl je in deze staat(aangevallen

door Iblies) nog steeds niet je zondige leven op wilt geven, men dient zich

vooral na het zien en meemaken van het kwaad te realiseren wat nou echt

belangrijk is, deze wereld, of het hiernamaals?*

- Het is bij de mensen die geraakt zijn door Sihr van uiterst belang dat zij

hun huis reinigen van Shayateen, dit omdat de sahir bijna in alle gevallen

bewakers(van onder de Shayateen) stuurt met de Shaytaan die in het

lichaam zit. En deze bewakers bevinden zich aan het buitenkant en zorgen

voor nog meer problemen, zoals het adviseren van de Shaytaan die in je

lichaam zit, hem voeden, nieuws van en naar de sahir overbrengen, het

helpen met ruzies maken in het huis, lastig vallen van kinderen,

ontvreemden van waardevolle spullen uit het huis enz.

Men dient dus 1 keer in de 3 dagen Surah Al-Baqarah te reciteren en ook 1

keer per week met Roqyahwater in elke hoek van de kamers te spuiten(met

uitzondering van douche en toilet), om te voorkomen dat deze viezerikken

nog meer schade aanrichten.*

- Men dient niet teveel te klagen en vooral niet bij mensen die toch niks

voor je kunnen doen, men dient ALLAH te prijzen en moet dit zien als een

beproeving die In shaa ALLAH het goede zal brengen.

Geklaag voedt de Djinn die hierdoor hoogmoed zal krijgen en denken dat

zijn vieze praktijken werken, ook krijgt men van teveel klagen wanhoop en

onzekerheid en deze dingen moet men absoluut niet hebben, indien men

het geklaag wil vernietigen dient deze persoon zich te verdiepen in Al-

Qadar van ALLAH.*

- Men dient serieus te blijven en alert, een eigenschap van de Shayateen is

dat zij een persoon zijn Bezetenheid gaan laten onderschatten door er

vooral met lotgenoten geintjes over te maken, al gauw zullen deze

personen alleen maar bezig zijn met geintjes en lachen, tenminste totdat de

Shaytaan zijn aanval inzet want die is constant bezig met plannen, een

persoon moet de Shayateen niet overschatten maar hij moet ze ook niet

onderschatten, de middenweg is het beste.

Men blijft alert en moet zich realiseren dat er een vijand in zijn lichaam zit

en houdt zich verre van ijdel gepraat en kinderachtig gedrag.*

De behandeling van een persoon die getroffen is door Sihr, gaat dus met de

verzen over Sihr in de Koraan.

Daarnaast gebruikt men verzen die betrekking hebben op het type Djinn

dat er is, is het bijvoorbeeld een ‘Aseeq, dan combineert men de Roqyah

ook met verzen van Dwam Al-Fahisat, gaat het om een joodse of christen

djinn, dan gebruikt men ook de verzen die hierover gaan enz.

Roqyah is letterlijk een strijd, een oorlog men dient dus voortdurend zijn

strategie te veranderen om de vijand in dit geval de Gadim Al-Sihr slim af

te zijn, zo zal men het beste resultaat behalen en zal de genezing van

ALLAH spoedig komen.

De mensen die geraakt zijn door Al-Mass, gebruiken dus de algemene

Roqyah en de verzen die gaan over Al-Mass en de vijandigheid van de

Shayateen tegen de mens.

De verzen vindt men in de Appendix, verder in de handleiding komt men

behandelingen tegen die ook geschikt zijn voor Sihr en Al-Mass.

 

De Behandeling van Rabt

Eerder in de handleiding is al uitgelegd wat Rabt(vaginisme) precies

inhoudt en welke soorten er zijn.

Rabt is misschien wel de meest voorkomende soort Sihr die wordt

toegepast, vaak is het ook een onderdeel van Sihr Tafreeq.

Het is een verschrikkelijke soort Sihr en vele mensen lijden en zijn

hierdoor gescheiden, moge ALLAH de onrechtplegers die deze Sihr

aanvragen en uitvoeren straffen met de zwaarste straf, namelijk de HEL!

Voordat ik de behandeling hieronder zal zetten, wil ik het hebben over een

andere categorie mensen, deze mensen vragen Rabt niet aan vanwege hun

afgunst of haat jegens iemand, nee ze vragen Rabt aan voor hun eigen

dochters om hen zogenaamd te beschermen tegen gemeenschap voor het

huwelijk.

Deze psychische mensen want anders dan dit kan ik ze niet noemen, gaan

naar een sahir toe en vragen om Rabt(ook Tqaf in Marokko genoemd) toe

te passen bij hun eigen dochters zodat er geen gemeenschap plaats kan

vinden.

De ouders zijn hiermee Kafir geworden en hebben hun eigen kind

opgeschept met een Shaytan in het lichaam.

Hoeveel van deze dochters hebben ongelofelijk veel problemen ervaren op

het moment dat ze gingen trouwen, het mengsel of blaadje wat ze moeten

verbranden wat de sahir heeft gegeven om de Rabt op de heffen heeft niet

gewerkt en de Shaytan in het lichaam weigert het lichaam te verlaten en

sommige van deze meisjes zitten dus voorgoed dicht totdat ALLAH hen

geneest.

Ik zeg tegen zulke mensen die dit voor hun dochters aanvragen, indien jij

wenst dat je dochter geen gemeenschap voor het huwelijk heeft, voed haar

dan op met de islam, laat haar haar schaamte behouden door haar van jongs

af aan de echte hijaab te laten dragen en laat je dochter niet gewend raken

aan het zitten met jongens en mannen, dan zal ALLAH haar beschermen en

wat een Beschermer is ALLAH!

De behandeling:

- Men neemt een emmer water en stopt daarin 7 gemalen groene sidr

blaadjes en reciteert er de verzen van Sihr over(te vinden in de Appendix).

Het reciteren geschied door met de mond dicht bij het wateroppervlak te

zetten en na elke Surah/vers nafth(blazen) te doen in het water.

Desgewenst kan men bij het water rozewater of saffraan toevoegen, dit is

vooral nuttig wanneer de Shaytaan een ‘Aseeq of ‘Aseeqa betreft.

Met dit water drinkt men dagelijks en was men zich dagelijks over het

gehele lichaam.

Dit doet men voor een periode van 40 dagen totdat de genezing zal komen,

en elke keer als het water op is maakt men nieuwe aan.

- Verder neemt men een mengsel van musk en sesamolie en reciteert daar

de verzen van Sihr over.

Van dit mengsel smeert men zich dagelijks in, en de vrouw dient vooral

haar geslachtsdelen zonodig iets inwendig in te smeren. Ook dit doet men

voor 40 dagen totdat de genezing zal komen. En vooral als de vrouw zich

in haar menstruatie bevindt dient zij dit meerdere malen per dag te doen bij

haar geslachtsdeel, zoals ook vermeld is eerder in deze handleiding.

- Men gaat zovaak mogelijk gemeenschap hebben met zijn partner, het

hebben van gemeenschap is een daad van aanbidding en men is overtuigd

dat ALLAH de gemeenschap toelaat omdat het 1 van ZIJN gunsten op zijn

dienaren is.

Voordat men gemeenschap heeft zegt men de volgende smeekbede in het

arabisch:

“In Naam van Allah, O Allah hou ons weg van de shaytaan, en hou de

shaytaan weg van datgene wat U ons zou kunnen geven(een kind”).

 

Bismillahi, Allahumma jannibnaa ash-shaitaan, wa jannib ash-shaitaan

maa razaqtanna .

- Het gezamenlijk het vrijwillig nachtgebed verrichten(Qiyaam Al-layl)

waarin men oprecht zijn smeekbede richt aan ALLAH en HEM vraagt voor

de genezing en HEM vraagt om de liefde tussen beide omwille van HEM

sterker te maken, het beste moment waarop men dit kan verrichten is

ongeveer 1 a 1,5 uur voor het Fajr gebed.

Indien men deze behandeling serieus volgt en met geduld, dan zal zeker de

genezing van ALLAH komen voor dit probleem.

En natuurlijk is deze behandeling net als andere behandelingen afhankelijk

van de Standaard Zaken, het gehoorzamen van ALLAH en wegblijfen van

de verboden zaken.

 

De Behandeling tegen Sihr Al-Ma’kul wal Masrub

Deze variant van Sihr hebben we al reeds eerder besproken, maar omdat dit

een variant is die zeer vaak voor komt zullen we hier verder op ingaan.

Zoals we al hebben besproken wordt deze Sihr toegepast in iemands eten

en drinken, indien het slachtoffer hiervan eet of drinkt zal de Sihr het

lichaam betreden. De Gadim-Al-Sihr die op dat moment allang het

slachtoffer volgt wacht op een moment dat hij het lichaam binnen kan

treden. Dit kan zijn:

- Extreme woede

- Extreme vreugde

- Veel verdriet/emotie

- Verwaarlozing van zichzelf, door het begaan van zondes, niet goed eten,

kleden, onhygienisch leven enz.

Als we deze zaken die hierboven staat goed analyseren zullen we zien dat

ze allen 1 ding gemeen hebben, namelijk dat er op die momenten niet aan

ALLAH wordt gedacht en dat is een moment waar de Shaytaan op wacht.

Allereerst dient men te weten hoe deze Sihr tot stand komt, in de meeste

gevallen gaat er dus een slecht mens naar een sahir toe en vraagt hem voor

iets, bijvoorbeeld een scheiding tussen 2 mensen, iemand blokkeren om te

trouwen, waanzin, liefde enz, enz,.

De sahir zal meestal voor geld, goud, of soms wel een daad in natura of

soms wel gratis dit doen, hij vraagt enkel de naam van de persoon op wie

de sihr moet komen en diens naam van de moeder en als het nog kan iets

persoonlijks van de persoon op wie de Sihr komt, maar dit hoeft niet als

het er niet is.

De sahir van de Shayataan die in het arabisch Al-'ilaan of Al-Ghul wordt

genoemd, is meestal aanwezig bij dit gesprek en heeft dus alles gehoord.

Deze sahir van de Shayataan is dus een Djinn die sahir is onder de Djinn

en hij is het met wie de menselijke sahir het pact heeft afgesloten, en het is

ook deze Djinn die de menselijke sahir Sihr leert.

Nog heel even kort over deze Al-'ilaan, zij bemoeien zich bijna nooit met

de mens, ik bedoel hiermee dat zij bijna nooit direct Sihr toepassen op de

mens, zij leren Sihr aan de sahir(mens) en die past het op de mensen toe.

Het komt wel eens voor dat bijvoorbeeld een zeer goede raaqi die veel

mensen helpt en de kennis van de islam hierover verspreid wordt

aangevallen door deze 'ilaan, en de Sihr die deze 'ilaan doet behoort tot de

sterkste en is zelfs onder de menselijke tovenaars niet bekend.

Dit is voorgekomen bij enkele grote raaqis en zij hebben echt een oorlog

meegemaakt, maar uiteindelijk bi Fadli ALLAH hebben zij gewonnen,

want niks is krachtiger dan de kracht van Tawheed!

Om terug te komen bij het onderwerp, nu dus de opdracht is gegeven en de

eventuele betaling is gedaan, krijgt de sahir een team van Djinn ter

beschikking van de 'ilaan(die een hoge status geniet bij de Shayateen).

Het team zal meestal minimaal uit 2 djinn bestaan maar meestal veel meer

dan dit, zij gaan opzoek naar de persoon waarop de Sihr moet komen, en

gaan hem observeren en eventueel in de tussentijd lastig vallen met extra

waswaas.

In de tussentijd heeft de vieze sahir een middeltje klaar gemaakt, dit bestaat

uit onreine bestandsdelen waarop sihrspreuken zijn gezegd en de vieze

adem van de sahir heeft geblazen, vaak wordt er een aroma toegevoegd van

datgene waarin het middel wordt geplaatst, dus bijvoorbeeld als men het in

thee doet, zal men er iets in doen dat in de buurt komt van die smaak zodat

als men de thee drinkt niks raars proeft.

Dit vervloekt middeltje wordt gegeven aan de opdrachtgever van de Sihr

en die zal het in de eten of drinken van het slachtoffer doen, het komt heel

soms, maar dit is echt niet zovaak dat een djinn zelf opdracht krijgt om het

in het eten of drinken van het slachtoffer te doen of om het zelf te voeden

aan het slachtoffer, dit proces wordt Al-Toekaal genoemd en zullen we

straks bespreken, vandaar dus ook de hadith van de Profeet(vrede zij met

hem) om altijd je eten en drinken af te dekken met iets en de naam van

ALLAH erover te roepen, dit is ook met het sluiten van deuren en ramen.

Het slachtoffer wordt gelokt, en het vervloekte middeltje wordt toegediend

in zijn eten of drinken en het wordt ingenomen, op dit moment is de Sihr

nog niet actief, het team van Djinn die het slachtoffer observeerde, moet nu

op een moment wachten dat zij naar binnen kunnen gaan zoals we al eerder

hebben besproken, in principe bestaat het team uit de volgende soorten

Djinn:

- Minimaal 1 Gadim Al-Sihr die het lichaam zal binnentreden, kunnen ook

meerdere teglijk door 1 Sihr binnengaan

- Minimaal 1 Gadim-Al-Sihr die over de Djinn gaat passen die in het

lichaam zijn binnen getreden, deze Djinn zijn veel sterker dan die in het

lichaam zijn gegaan, dus de Djinn in het lichaam zijn bang voor hen.

Het zijn deze Djinn die vanuit de buitenkant de Djinn die in het lichaam

zijn bedreigen als ze eruit willen komen, hun voeden, voorzien van advies

van de sahir, hun oppeppen enz, enz.

Dus de Djinn die naar binnen moeten, gaan nu dus kijken of het moment er

is om naar binnen te gaan, en indien ALLAH het toestaat gaan zij dus naar

binnen.

Zij treffen daar de Sihr aan in de maag, ondertussen gaat de Djinn die

buiten het lichaam is terug naar de sahir om hem op de hoogte te stellen en

vertellen dat het gelukt is, soms geeft de sahir dan aanvullende opdrachten

en dergelijke.

De Djinn aan de binnenkant gaan nu de Sihr organiseren en in veiligheid

stellen, zij gaan allereerst de Sihr proberen te verspreiden, dit gaat niet zo

snel, en het is hiermee waarzij de eerste maanden mee bezig zullen zijn.

Op dit moment zal het slachtoffer zich niet goed voelen, er is sprake van

veel misselijkheid en onverklaarbare buikpijn.

Ik heb SubhannALLAH vaak meegemaakt dat mensen vlak voor ze gaan

trouwen met deze klachten rondlopen, het kan zeer aannemelijk zijn dat ze

dus hiermee getroffen zijn, het advies aan iedereen die gaat trouwen is dus

de Standaard Zaken te volgen en ook enkele weken voor het huwelijk

dagelijks 7 dadels van Medina(‘Ajwa/Al-Barny) op een lege maag te eten

in de ochtend, en wie niet aan deze dadels kan komen kan gewoon elk

soort dadels gebruiken, hierdoor is deze persoon met de Wil van ALLAH

imuun tegen elke Sihr en gif zoals is overgeleverd door onze Profeet(vrede

zij met hem).

De Djinn gaan verder met het organiseren van de Sihr, door het te

verspreiden over het hele lichaam en het zichzelf vasthechten aan deze

Sihr, het is vaak zo, maar niet altijd dat deze Djinn vast zitten aan de

Sihr(marbot), zij kunnen dus alleen het lichaam uit indien de Sihr het

lichaam uitgaat, dit is niet altijd zo!

Op het moment dat de Sihr goed verspreid is, en er zal altijd een gedeelte

achterblijven in de maag, gaan de Djinn beginnen met hun opdracht

waarvoor ze gestuurd zijn.

Zoals we al weten kunnen de Djinn alleen het lichaam betreden onder

bepaalde voorwaarden en ALLAH moet het toestaan.

Het komt voor dat een persoon de Sihr heeft gegeten, maar de Djinn niet

het lichaam kan betreden, omdat die persoon bijvoorbeeld altijd wudu

heeft en zijn smeekbeden van de ochtend en de avond altijd zegt.

Vaak reinigt het menselijk lichaam zichzelf met de wil van ALLAH en

komt de Sihr eruit, meestal via de stoelgang.

Het komt voor dat de sahir de Sihr vanuit de buitenkant kan controleren,

dit gebeurt niet altijd, dit is afhankelijk van de status van de sahir bij de

Shayateen, hoe meer daden van Kufr hij doet hoe hoger zijn status zal zijn.

In dit geval zal de Gadim Al-Sihr deze persoon vanuit de buitenkant

lastigvallen en zijn opdracht zo proberen te voltooien, op het moment dat

de Djinn ziet dat hij naar binnen kan gaan gaat hij alsnog naar binnen, deze

soort Sihr heet Sihr Al-Garizi, en werkt dus vanuit buiten het lichaam.

Behandeling:

Deze soort Sihr dient alsvolgt behandel te worden:

Roqyah: Vooral de verzen die over Sihr gaan, maar ook de verzen over het

eten en drinken van de hel dienen gebruikt te worden. En de verzen over de

soort Djinn en de reden waarom ze er zijn, dus verzen tegen de ‘Aseeq als

het een ‘Aseeq is of als het voor scheiding is, dan verzen over de scheiding

enz.

Hulpmiddelen: Let op ik zeg hulpmiddelen, dus dit zijn middelen die

samen met de Roqyah gebruikt worden en niet alleen.

Ik krijg soms de indruk dat mensen meer aandacht vestigen op water

drinken dan Koraan beluisteren, dit terwijl er vaak genoeg Sihr uit het

lichaam is gekomen met alleen maar Koraan, zonder water. Later zullen we

meer over de hulpmiddelen vertellen.

- De verzen van Sihr die te vinden zijn in de Appendix reciteren over

water, een oneven aantal keren reciteren, men kan eventueel 7 vermalen

blaadjes van sidr erbij doen.

- Olijfolie, Habat Al-Sawda waarover de verzen van Sihr is gereciteerd,

men dient hiervan te drinken en zijn lichaam ermee in te smeren.

- Olie van de Sadab plant: Puur mag het alleen in kleine hoeveelheid

ingenomen worden(1 theelepeltje), mixen met water of een andere olie

mag wat meer gebruikt worden, er hoeft niet over gereciteerd te worden,

dit is 1 van de sterkste olieen die er bestaat die de Djinn veel pijn

doen.(niet geschikt voor mensen die darmoperaties hebben gehad,

zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en jonge kinderen)

- Haltit, de pure versie, hiervan dient ook gematigd gebruik van te nemen,

men kan er een klein stukje(1 cm) van innemen of gebruiken om te ruiken.

Het stinkt dus verwacht geen rozengeur.(Ook wederom mag het niet

worden ingenomen door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding

geven)

- Senna bladeren, dit zijn bladeren waarvan een thee moet worden

gemaakt, het werkt zeer laxerend en men moet het dus niet gebruiken als

men bijvoorbeeld gaat werken of iets anders buiten doet.

Later zal precies worden uitgelegd hoe men dit dient te gebruiken.

Let op je stoelgang of je wat raars ziet, Sihr transformeert hierover gaan we

het later hebben.

(niet te gebruiken door mensen met ernstige darmaandoeningen, zwangere

vrouwen en zwakke en oude mensen).

- Men plukt wat bloemen(bloemen die in de lente bloeien), hij wast deze

bloemen en stopt ze dan in kokend water en laat dit een paar minuten

doorkoken, daarna zeeft men het water van de bloemen en laat men het

water afkoelen, hierover reciteert men de verzen waar we het eerder over

hadden en van dit water gaat men dan tijdens de Roqyah van drinken.

- Regenwater, men vangt regenwater op en filtert dit, daarna drinkt en was

men zich met dit water, dit water behoort tot het gezegende water wat

ALLAH heeft nagelaten

- Zamzamwater, het beste en meest effectiefe water wat je kan krijgen,

waarin ALLAH shifaa in heeft gedaan, hierover hoeft niet gereciteerd te

worden, enkel de intentie waarom je het water drinkt is belangrijk

- Het gebruik van echte saffraan, dus niet die kleurstof die alle marokkanen

in hun marmita gebruiken, maar de echte saffraan(sliertjes), deze dient met

wat water gemengt te worden, daarna dient men met deze saffraan

koranverzen op papier te schrijven, vooral de verzen over Sihr, het papier

dient ondergedompelt te worden in water zodat de saffraan oplost en van

dit water dient men te drinken en zichzelf ermee wassen.

- Hijaamah, vanwege het feit dat de Sihr in het hele lichaam verspeidt

wordt, is Hijaamah geen overbodige luxe om de Sihr door deze manier uit

het lichaam te krijgen, wel dient dit te gebeuren bij een persoon die ervaren

in is en alle shuroot hiervan weet.

Dit waren de hulpmiddelen die men samen met het beluisteren/reciteren

van Roqyah gebruikt er zijn er nog een aantal andere maar dit zijn de meest

gebruikte en effectiefste, de hulpmiddelen dienen altijd gematigd gebruikt

te worden en men moet niet denken dat de genezing door dit komen, het

zijn hulpmiddelen en worden als sabab gebruikt, het is ALLAH die

uiteindelijk de genezing brengt.

 

Al-Toekaal!

Een zaak die duidelijk laat zien hoe sluw en goed georganiseerd de sahir en

zijn Shayateen zijn is Al-Toekaal. Al-Toekaal betekent letterlijk het te eten

of drinken geven aan iemand.

In Marokko en enkele andere landen wordt Al-Toekaal ook als benaming

voor Al-Sihr Al-Makul wal Masrub gebruikt, hier heb ik het niet over, ik

heb het over een zaak waarbij de Djinn wordt gestuurd door de sahir naar

een persoon om hem tijdens zijn slaap Sihr in te dienen door de mond.

Er wordt hem dus iets gegeven om te eten of te drinken terwijl deze

persoon slaapt en zich van niks bewust is.

De sahir kiest voor deze mogelijkheid als eerdere pogingen om Sihr in het

lichaam te krijgen zijn mislukt, bijvoorbeeld omdat de patient de Sihr niet

eet die in zijn eten of drinken wordt geplaats. Ook wordt deze methode

gebruikt bij mensen die reeds Sihr hebben om de Sihr te vernieuwen of te

versterken, Al-Toekaal wordt ook wel Sihr Al-Manfug genoemd, omdat de

Djinn die verantwoordelijk is voor dit op het slachtoffer blaast als het niet

lukt de Sihr binnen te krijgen.

De geleerden en specialisten op het gebied van Roqyah Shar'ia hebben

reeds in hun boeken gesproken over dit fenomeen zoals Shaych Usama Ibn

Yasin Al-Ma’ani in zijn boek Al-Qawaa’eed Al-Mualla Li ‘Illaaz Al-Sar’

wa Sihr wal-‘Ain bi Al-Roqaa.

1 van de apartste zaken die kunnen gebeuren bij iemand bij wie Al-Toekaal

wordt toegepast is dat zij in de ochtend vlekken op hun handen of andere

lichaamsdelen krijgen die lijken op henna. En hierover hebben de

onwetenden grote onzinverhalen over verteld, zoals dat ze gehuwd zijn met

een Djinn of een Engels, of dat de Engelen het hebben gedaan enz, enz.

Hun argument is dat henna een goed iets is en dus moet het wel van de

Engelen afkomen, een uitspraak die gedaan wordt zonder bewijs en

gebasseerd is op onzin, ervaren raaqis zijn achter Al-Toekaal gekomen

door veel onderzoek en omdat verschillende personen exact het zelfde

hebben meegemaakt, het is dus bevestig uit de praktijk en niet uit de lucht

komen vallen.

Ten eerste is de substantie op de handen of elders op het lichaam geen

henna, wat men aantreft is een substantie die alleen bekend is bij de sahir

en de Shaytaan, de Djinn die Al-Toekaal toepast blaast dit op het

lichaam(vandaar de naam Sihr Manfug) omdat het hem niet is gelukt om

de Sihr in het lichaam te krijgen en uit woedde blaast hij dit erop met een

reden die bij hem bekend is.

Hieronder volgen de symptomen van Al-Toekaal en wat eraan te doen is.

Symptomen Al-Toekaal:

- De persoon droomt of heeft gedroomt dat iemand hem te eten geeft of dat

hij of zij eet in een droom.

- Hennavlekken op het lichaam, vooral de handen en oren.

- Pijn of verandering in het zenuwstelsel, maar na medisch onderzoek vindt

men niks

- Vreemde plekken op kleding vinden, vooral het ondergoed en ook op het

beddegoed

- Vreemde plekken op de rug

- Men vindt op zijn lichaam of in het bed, een naald(en), haar van dieren,

menselijk weefsel, touw of draad dat soms erg lang is, nagels, kralen,

stenen. Dit zijn allemaal zaken die de gadim sihr in het lichaam van de

persoon wil brengen, maar sommige zijn niet geluk en dus vindt men ze bij

het wakker worden.

- Ook kan men bij het wakker worden een rare vloeistof tegenkomen of

andere vreemde zaken

Hoe Al-Toekaal te bestrijden:

- Tijdens het slapen Surah Al-Baqarah aan laten staan

- Water over Roqyah is gereciteerd drinken net voor het slapen gaan

- Honing innemen net voor het slapen gaan

- De smeekbeden opzeggen voor het slapen(deze zijn te vinden in het

boekje citadel van de moslim)

- In de ochtend zichzelf wassen met water waarover Roqyah is gereciteerd

- Het aandoen van kleding tijdens het slapen die geparfumeerd is met een

lekkere geur zoals musk

- Gebruiken van de siwaak

- Het slapen met wudu

- Surah Tariq 7 keer reciteren over water, en daarbij rozewater voegen(de

echte en dus niet mazhar) en er elke dag voor het slapen van drinken

- 7 dadels eten voor het slapen, en bij elke dadel zeg je bismillah, het liefst

de dadels van 'ajwah, maar als die er niet zijn, zijn andere dadels ook goed.

- Het gedeelte van de mond(buitenkant) insmeren met musk waarover de

vers (Sumoen, Boekmoen, 'oemjoen) een paar keer is gereciteerd.

 

Het veelvuldig drinken van Roqyawater

Veel mensen drinken roqyawater en 1 van de meeste vragen die ik krijg is

of het wel veilig is en krijgt men daardoor geen water vergiftiging, het

antwoord daarop bestaat uit 2 delen.

1: Indien het zeker is dat je Sihr in je buik hebt, dan dien je veel Roqyah

water te drinken terwijl je Roqyah luistert/reciteert, men moet denken aan

min 1,5 a 2 liter per behandeling. Het water dient in grote slokken

genomen te worden en niet te sippen alsof men thee drinkt, het water zal

met de wil van ALLAH ongevaarlijk zijn voor het lichaam en het lichaam

reinigen van de Sihr in shaa ALLAH.

Dit komt omdat het water altijd overgegeven zal worden, de Shayateen

kunnen het water niet lang in het lichaam houden omdat anders ze teveel

verbranden in de maag en dan de Sihr loslaten, men zal dus zien dat

oftewel hij zal onmiddellijk naar het toilet moeten gaan om te urineren of

het water zal overgegeven worden.

2: Jij hebt geen Sihr in de buik en de Sihr is dus Garizi(buiten het lichaam),

je gaat Roqyahwater gebruiken maar niet zoveel, men moet denken aan 2

of 3 glazen per behandeling, dit omdat het water niet zo snel overgegeven

wordt, en dus wanneer men 1 of 2 liter drinkt en dit allemaal in het lichaam

blijft gevaar op kan lopen.

Zo dient dus Roqyahwater toegepast te worden, het zich wassen met

Roqyahwater kan natuurlijk bij beide gevallen en veroorzaakt geen

gevolgen.

 

Transformatie

De Sihr die wordt gegeten of gedrinken, kan van vorm en materie

veranderen zodra deze het lichaam binnengaat, maar de grootste

transformatie, is de transformatie die gebeurt als de sihr uit het lichaam

gaat, zo zijn er mensen die kakkerlakken hebben overgegeven die alleen in

tropische regenwouden voorkomen, stukken touw en haar, briefjes met sihr

erop, ijzerdraad, spijkers, glas, enz enz, ook kunnen al deze dingen uit de

stoelgang komen en het grootste wonder is dat ALLAH deze zaken uit de

lichamen van mensen verwijdert zonder dat ze daardoor gewond raken.

LET OP!!

Wanneer een persoon door Roqyah moet overgeven of diaree krijgt

omdat er Sihr in het lichaam heeft, en dit kan dagen achterelkaar

doorgaan, dan dient deze persoon GEEN middelen te nemen die het

overgeven en de diaree onderdrukken, hoe moeilijk het ook is, omdat

dit de genezing in gevaar brengt, en de Djinn helpt om de Sihr weer te

organizeren, wel dient er bij diaree voldoende vocht opgenomen te

worden om uitdroging te voorkomen.

Indien men dus bijvoorbeeld Sihr briefjes overgeeft, of in de stoelgang

vindt, dien men deze dus daarna eerst nog te vernietigen, de oorspronkelijk

Sihr is eigenlijk al verbroken, maar er zijn tovenaars die hierbij een 2de

Sihr aan vast plakken als de eerste eruit is, en dus dient men deze blaadjes,

of touwen met knopen en haar en dergelijke te vernietigen.

Men pakt een emmer water en reciteert er de verzen tegen Sihr erover.

De blaadjes worden in het water gedaan totdat datgene wat erop

geschreven is opgelost is in het water, daarna droogt men de blaadjes en

verbrand deze, het water gooit men ergens weg waar niet veel mensen

langslopen zoals in de bosjes.

Bij touw met knopen dient men deze knopen los te maken terwijl men de

Mu’awidatayn(Surah Al-Falaq en Al-Nass) reciteert, daarna dient men te

werk gaan zoals bij het papier.

Andere zaken dient ment kapot te maken en in het Roqyahwater te

plaatsen, indien men in staat is deze te verbanden doet men dat, zoniet dan

begraaft men ze ergens waar niet veel mensen langslopen, haar dient men

niet te verbranden maar te begrafen.

De Sihr zal nu met de wil van ALLAH verbroken zijn.

Er hoeft niet altijd rare dingen uit te komen, vaak is het gewoon vieze slijm

en dergelijke meestal in verschillende kleuren, men dient hierover

Roqyahwater te gooien en het daarna weg te gooien in een plaats waar niet

veel mensen langskomen.

 

Tekenen dat een Djinn het lichaam heeft verlaten

Veel mensen die bezeten zijn en Roqyah doen, krijgen na een aantal

behandelingen het idee dat de Roqyah geen invloed heeft op de Djinn in

het lichaam, en sommige denken zelf dat de Djinn sterker is dan de

Woorden van ALLAH. Dit is een verschrikkelijk verkeerde gedachte en is

in principe niks anders dan waswaas van de Djinn in het lichaam om de

persoon aan te zetten om te stoppen met de behandeling omdat de Djinn

aan het lijden is.

Wat in de meeste gevallen zo is, is dat de persoon bezeten is door meerdere

Djinn en in het geval van Sihr er ook veel troep in het lichaam kan zitten.

Tijdens een Roqyah behandeling kunnen er Djinn het lichaam uit gaan,

terwijl een persoon denkt dat er niks gebeurt is.

De Roqyah heeft dus al effect gehad met de Wil van ALLAH maar men

denkt dat er niks gebeurd is.

Onderaan zal ik dus enkele tekens geven van het verlaten van het lichaam

door een Djinn, en het verlaten van Sihr van het lichaam, zodoende In shaa

ALLAH om onze broeders en zusters te motiveren om niet op te geven en

te blijven strijden als een echte mujaheed/mujaheeda op de weg van

ALLAH en zoals Ibn Taymiyyah zegt in zijn Majmoo’Fatawa deel 19,

behoort dit tot de hoogste categorie van Jihad.

- Zeer extreme hevige trillingen in bepaalde uiteindes van het lichaam, dit

kan zowel in de handen zijn als in de voeten, raaqis zijn er achtergekomen

door veel onderzoek in de praktijk dat Djinn van het type Shayateen(Kafir

Djinn) vaak plaats nemen in het rechterdeel van het lichaam en dat moslim

Djinn vaak in het linkerdeel zitten wa ALLAHoe A’lam.

Met deze trillingen wordt niet bedoeld de standaard trillingen die elke

Djinn maakt, maar echt hevige trillingen die een persoon zelfs van zijn

plaats kunnen verdrijven of hoog in de lucht laten springen en vallen op de

grond.

- Zeer koude rillingen die naar een bepaald punt stromen in het lichaam, en

deze worden steeds meer naar dit punt, totdat de Djinn het lichaam heeft

verlaten.

- Zeer hevige trillingen die gepaard gaan met het maken van abnormale

geluiden en geschreeuw en waarna het slachtoffer zijn bewustzijn verliest

en wanneer het slachtoffer wakker gemaakt zou worden met wat

gesprenkel van water is hij volkomen normaal en voelt niks meer van wat

er daarvoor was, net of er niks gebeurd is.

- Er zijn bepaalde soorten Djinn die het lichaam pas kunnen verlaten

wanneer het slachtoffer zijn handen of voeten in aarde steekt, en op deze

manier verlaten ze het lichaam. Dit zijn de zogenaamde Djinn van het land.

- Bepaalde Djinn kunnen het lichaam pas verlaten nadat het slachtoffer

zeer vreemde aanvallen heeft gehad, zoals het letterlijk hoog springen in de

lucht, vallen op zijn buik en gezicht en vreemde manoevres. De persoon

raakt zijn bewustzijn kwijt en wordt wakker waarna de Djinn het lichaam

verlaat en SubhannALLAH het slachtoffer mankeert niks van deze

manoevres die een normaal persoon zeker letsel zouden veroorzaken.

- Overgeven of diaree waarbij er slijmachtige substantie uit het lichaam

komt met een onaangename geur, bloeddeeltjes, plastic, haar, touw, ijzer,

kakkerlakken enz, elk van deze zaken kan duiden op het verlaten van het

lichaam door een Djinn.

- Vieze stinkende oorsmeer die uit de oren komt, en deze oorsmeer bevat

vloeibare bestandsdelen als zaken die lijken op zaagsel van hout.

- Rode ogen waaruit slijm of pus komt, of rode ogen waar veel tranen uit

komen terwijl er niet gehuild wordt.

- Pus of iets vloeibaars wat uit de navel komt.

- Abnormale zweet en de lucht is ondragelijk, het zweten is anders dan hoe

de persoon normaal zweet.

- Als de behandeling inhoudt dat een persoon veel Roqyahwater moet

drinken, dan kan de patient aandrang krijgen om elke keer naar het toilet te

gaan, maar de urine ruikt en ziet er anders uit dan de normale urine die

deze persoon heeft.

- Bij vrouwen kan het vaak voorkomen dat na een behandeling er bloed uit

het geslachtsdeel komt wat qua hoeveelheid lijkt op hun menstruatie, maar

het bloed kan er anders uit zien, ook kan er haar, plastic en andere rare

zaken uitkomen.

- Ook komt het voor bij vrouwen dat hun eerste menstruatie na de

behandeling pijnlijker aanvoelt en ook de duur en kleur van het bloed is

anders dan normaal.

- Snot wat uit de neus komt met abnormale vormen en kleuren.

- Hoofdpijn en rode plekken op het lichaam, of plekken op het lichaam

waaruit pus komt, of geschaafde beschadigde huid die zomaar is ontstaan

- Slaapproblemen, oftewel een persoon slaapt heel veel of kan niet goed

slapen, dit komt doordat een Djinn athar van zichzelf achterlaat, wat het

lichaam stoort. Dit teken hoeft niet altijd te duiden op verlating van een

Djinn uit het lichaam, dit is ook een teken dat er een Djinn in het lichaam

is.

- Het voelen van kloppingen in het lichaam of vibraties in de handen of

voeten. Ook dit duidt niet altijd erop dat een Djinn het lichaam verlaat,

soms raken Djinn in het lichaam bepaalde spieren en zenuwen waarbij dit

ook voorkomt.