Een veel voorkomende fout bij mensen, is dat zij denken dat Roqyah alleen

door een raaqi gedaan kan worden, dit terwijl het meer aanbevolen is om

Roqyah voor jezelf te doen.

Het doen van Roqyah is een daad van aanbidding, indien je dit aan jezelf

overlaat is het dus beter.

Voordat iemand gaat beginnen om zichzelf met Roqyah te behandelen,

dient hij de volgende zaken in acht te houden.

- Reiniging van het huis, hiermee wordt bedoeld dat er zich in het huis

geen zaken mogen bevinden die de genezing van ALLAH kunnen

weghouden. Dit is logisch omdat men niet moet verwachten dat ALLAH

hulp zal bieden, als er zich zaken in het huis bevinden waarvan men weet

dat ze er zijn, en die behoren tot de verboden zaken.

Een voorbeeld van deze zaken is afbeeldingen van levende wezens, het is

overgeleverd dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“ De Engelen zullen een huis niet betreden waarin zich een hond of

afbeeldingen(van levende wezens) bevinden”.( Al-Bukhari)

De uitzonderingen die hierop door de geleerden zijn gegeven zijn:

Foto’s van identiteitsbewijzen, eventuele boeken waaruit men toegestane

kennis haalt zoals encyclopedies, speelgoed voor kinderen.

Iemand die Roqyah doet in een huis waarin zich afbeeldingen bevinden,

doet dus Roqyah in een huis waarin zich geen Engelen bevinden, en een

huis waarin geen Engelen zitten, is gevuld met Shayateen.

Een andere zaak wat uit het huis verwijdert dient te worden is muziek,

muziekinstrumenten, dvd’s van films, al deze zaken roepen op naar de

ongehoorzaamheid van ALLAH en nodigen de Shayateen uit in het huis.

Vaak zie je dat mensen die bezeten zijn geen afscheid kunnen nemen van

muziek, maar Wallahi, deze muziek is niks anders dan de stem van Iblies

zelf, het is haram en behoort tot de grote zondes in de islam om naar

muziek te luisteren, en iemand die muziek beluistert zijn hart zal sterven en

verstenen en zal niet vatbaar zijn voor imaan of kennis, laat staan dat deze

persoon nut zal vinden in de Roqyah.

Muziek is verder de deur naar andere zondes, het is de Adhaan van

Iblies(moge ALLAH hem vervloeken), het is Iblies zijn koraan en al de 4

Imams hebben het haram verklaard en als een grote zonde en dit is ook de

mening van de Sahaba(moge ALLAH tevreden met hen zijn).

Verder dienen er in het huis geen zaken te zijn die haram zijn, zoals

sigaretten, alcoholische dranken enz, enz.

- Reiniging van het lichaam, hiermee bedoelen we het aandoen van kleding

die toegestaan is, kleding afkomstig van halal geld, maar ook voedsel wat

halal is.

De broeders dienen toegestane kleding te dragen, niet te strakke kleren, of

kleding waarmee je de Kuffaar imiteert, kleding met Kufr symbolen of

kleding waarmee je iemand idoliseert, zoals voetbalshirtjes en dergelijke.

En de zusters dienen hun hijaab te dragen, en met hijaab bedoelen we niet

alleen een hoofddoek, een hijaab is voor het hele lichaam, en het minimale

van de hijaab is de ghimaar en het beste is de niqaab, en als een vrouw

behandeld wordt door een raaqi dient ze helemaal bedekt te zijn ook haar

gezicht, handen en voeten.

De kleding dient ruim en wijd te zijn, niet aandacht trekkend, niet

doorzichtig, niet de Kufar imiterend.

En deze kledingvoorschriften gelden natuurlijk altijd, niet alleen wanneer

je Roqyah gaat doen, veel zusters dragen een hoofddoek, en daaronder zie

je strakke jeans, rokjes en weet ik veel wat, ik vraag me dan altijd af wie

probeer je in de maling te nemen, hoe kan een zuster haar haren bedekken,

en zaken van haar lichaam verhullen die tot de meest intiemste plekken

behoren van het vrouwelijk lichaam, zoals ik al zei, de ghimaar is het

minimale.

Bij het eten dient men alleen te eten wat halal is, en wat gekocht is met

halal, in een mate die niet beschadigend is voor het lichaam.

Als we bovenstaande zaken gaan bekijken en ze in het licht zetten van de

volgende overlevering, dan zullen we het belang zien van bovenstaande

zaken.

Het is overgeleverd door de Profeet(vrede zij met hem) dat er een man was

en hij was een reiziger die op een lange vermoeiende reis was en hij had

hulp nodig, deze man richte zijn handen in de lucht en zei, O mijn Heer, O

mijn Heer, maar zijn eten was haram, zijn drinken was haram en al zijn

voeding was haram, dus hoe kan zijn dua geaccepteerd worden? (Muslim).

Bij bovenstaande man waren 3 zaken aanwezig die ervoor zorgen dat een

smeekbede verhoord wordt:

- Heffen van de handen in de lucht

- Dua van een reiziger

- Dua van iemand in nood

En toch hebben deze zaken niet geleid naar een verhoorde smeekbede, en

dit komt omdat het drinken van deze man haram was en zijn eten, en alles

wat hij bij zich had, Insha ALLAH ziet nu iedereen het belang van de

zaken die hierboven genoemd zijn, want bij Roqyah wordt veel dua

gedaan, en de Roqyah zonder verhoorde dua’s is niks.

Toch zien we vaak bij sommige gevallen dat het nagenoeg onmogelijk is

om zichzelf te behandelen, in dat geval is het niet erg als er een

betrouwbare raaqi erbij gehaald wordt, met de info in dit boek, moet men

uitstekend in staat zijn om de oplichters te onderscheiden van de ware

raaqis.

 

Toch een raaqi nodig?

Eerder in de handleiding hebben we het gehad over het herkennen van een

sahir, omdat er toch gevallen zijn waar sommige mensen zelf niet uit

kunnen komen is het inroepen van de hulp van een raaqi soms nodig.

Toch zijn er naast de vele tovenaars die vrij makkelijk te ontmaskeren zijn,

ook veel mensen die zich voordoen als raaqi, maar in feite niks anders zijn

dan mensen die ook werken met Kufr en Shirk, ik heb het over de mensen

die werken met de Djinn, niet om Sihr bij mensen te doen, maar om

zogenaamd mensen te genezen.

Ik heb zelf de laatste tijd van mensen die ik zelf behandel veel zaken

gehoord over bepaalde figuren die zich voordoen als raaqi, maar die

gewoon samen met Djinn werken. Ik zal hier insha ALLAH de tekenen

zetten hoe iemand te herkennen die met Djinn werkt, maar ook de

eigenschappen van een goede raaqi.

 

Tekenen van iemand die met Djinn werkt

- Schrijft tekenen en verzen van de Koraan op het lichaam van de patient,

en vooral het begin van bepaalde verzen, zoals

KafHaaJa’AinSaad

- Hij zal een naam of namen roepen, maar niet van de mensen die aanwezig

zijn, hierbij roept hij zijn Djinn op die meestal in zijn eigen lichaam is, de

meeste mensen die met Djinn werken zijn zelf bezeten en hebben een pact

met de Shaytaan in hun gesloten.

- Hij neemt een zakdoek en doet er een knoop in en meet de knoop af van

de uiteindes en reciteert Koraan en zegt dan:

Als het Sihr is verplaats dan naar boven(de knoop), als het Bezetenheid is

ga dan naar beneden en als het een normale ziekte is blijf dan in het

midden. En we zien dus hier dat dit zelfs de kant van Sihr opgaat, omdat

deze methode ook gebruikt wordt door tovenaars.

Soms gebruiken ze geen zakdoek, maar de patient zelf, de patien begint

dan spontaan een kant op te gaan en heeft zelf geen invloed over zichzelf,

en het kan ook als de patient zit, en dan bewegen 1 van zijn armen om aan

te duiden wat het is.

- Tijdens zijn behandeling zegt hij pak hem vast(de patient), opeens voelt

de patient zich alsof iemand hem beet heeft, terwijl niemand hem aanraakt.

- De patient ligt of zit en hij zet zijn armen of benen op slot, dit kan men

zien bij een man in Fes genaamd El Idrissi, deze was vroeger een raaqi,

maar werkt nu samen met Djinn, in een aantal van zijn video’s die hij op

youtube heeft gezet ziet men dat hij personen hun handen en voeten vastzet

en zelf Djinn blind maakt, allemaal natuurlijk met behulp van de Shaytaan

met wie hij samenwertk, een samenwerking die berust op KUFR!

- De Djinn in de patient zit, roept sla me niet en huilt en kan opeens niet

praten, dit terwijl er geen Koraan wordt gereciteerd of iets, het is namelijk

de Djinn die met hem samenwerkt die de Djinn in het lichaam van de

patient slaat.

- Hij slaat in de lucht met een stok of waaier, en de patient voelt de klappen

in het lichaam, de Djinn waarmee de man samenwerkt slaat bij elke slag in

de lucht de Djinn in het lichaam van de patient.

- Uit het niets zal de man zeggen dat er Sihr ergens begraven ligt in het

huis, zonder aanwijzingen daarvoor, en de Djinn die met hem samenwerkt,

zal op de aangewezen plek iets leggen wat op de Sihr lijkt.

- Vaak zal deze persoon gelijk beweren dat hij weet of er iemand bezeten

is, en hoeveel Djinn er in het lichaam zitten en of iemand Sihr, Al-Mass of

‘Ain heeft, zonder ook maar Roqyah te doen, of te vragen naar de

symptomen.

- Steentjes en stokken worden tussen de tenen gezet en erop gedrukt of

worden aangestoken met vuur, ook wordt er gepraat met de Djinn, ipv dat

er Roqyah wordt gedaan.

- Hij vraagt de patient in zijn ogen te kijken tijdens het reciteren.

- De Djinn van de man begint spontaan op zijn tong te praten met de Djinn

van de patient.

- De man neemt iemand met zich mee, zoals zijn vrouw, zoon, vriend enz.

En vaak zijn er dus mannetjes die zonder dit geen behandeling kunnen

doen, omdat de Djinn met wie ze samenwerken in het lichaam zit van de

persoon die met hem meekomt.

- Hij zal zeggen dat hij achter de plek zal komen waar de Djinn zich

bevindt in het lichaam, daarna na de recitatie zal hij zeggen tegen de Djinn

jij zit in de rechterarm of linkerbeen enz, dit terwijl de Djinn in het lichaam

van de patient helemaal niet op de recitatie heeft gereageerd.

- Hij zal werken met een mes, en met het mes tegen het lichaam aanzitten

en snij bewegingen maken en zeggen dat hij de Djinn in het lichaam aan

het doden is met het mes.

Bovenstaande punten zijn dus een aantal herkenningspunten om dit gespuis

te ontmaskeren, en laat dit voor iedereen een waarschuwing zijn en vooral

als deze handleiding gelezen wordt door andere raaqis, vele van de mensen

die met de Djinn samenwerken waren vroeger raaqis, raaqis die alles

volgens de Koraan en de Sunnah deden, maar zij hebben zich laten lijden

door hun begeertes naar roem, rijkdom en macht en hebben een pact

gesloten met de duivel, hou dus de grenzen van ALLAH in acht, praat niet

met de Djinn behalve in noodzaak en ga niet op in zijn leugens en mooi

gepraat en discussieer niet met hem!

 

Eigenschappen van een goede raaqi

- De raaqi heeft een degelijke kennis over het geloof, en vooral over

Tawheed en geeft zijn patienten een korte inleiding in Tawheed.

- De raaqi is iemand die bescheiden is en niet Roqyah doet voor geld,

hoewel hij er geld voor mag vragen is dit niet zijn intentie voor de Roqyah.

- De raaqi staat bekend bij de mensen in zijn omgeving als een

praktiserende godsvrezende persoon.

- De raaqi houdt zich strikt aan alle regels van Roqyah, zoals het niet

aanraken van vrouwen enz.

- De raaqi is iemand die wegblijft van zondes en twijfelachtige zaken en

standvastig is in zijn geloof

- De raaqi legt uit aan zijn patient, dat het ALLAH is die geneest en niet

hijzelf, hij legt uit dat hij slechts een sabaab is, en dat alleen aan ALLAH

hulp gevraagd moet worden.

- De raaqi krijgt geen hoogmoed als een persoon wordt genezen door

ALLAH, de raaqi realiseert zich goed dat hij ALLAH nu nog dankbaarder

moet zijn voor de genezing van de patient.

- De raaqi is iemand die niet alleen komt voor de Roqyah, maar ook het

goede aanbeveelt en het slechte verbiedt, en schaamt zich niet om dit te

zeggen.

- De raaqi is iemand die zijn uiterlijk en innerlijk aan ALLAH heeft

geofferd, het is dus iemand van wie je kan zien aan zowel binnen als buiten

dat hij de Sunnah volgt met betrekking tot bijvoorbeeld zijn kledij en

baard, veel mensen praten minachtend over deze zaak, en zeggen: “Is

iemand met een baard dan niet goed”. Over dit zeg ik wie goed of slecht is,

laten wij aan ALLAH over, maar op het moment dat iemand raaqi is, of

imam is, of daa’ie is en dus de strijd tegen de Shaytaan aangaat en dan de

Sunnah van de Profeet(vrede zij met hem) tegengaat, dan zeg ik deze

persoon dient eerst de problemen met zijn imaan uit te vechten alvorens hij

zich met andere mensen gaat bezighouden.

De baard is een verplichting voor de man, het is een deel van je lichaam

wat ALLAH heeft geschapen en hierover zijn geen meningsverschillen te

vinden in de 4 madhaheeb en degene die zijn baard afscheert begaat

vreselijke grote zondes. Ik weet dat mensen vaak van hun imam “zonder

baard” te horen hebben gekregen dat er meningsverschillen zijn, maar dat

is niet zo, er is consencus onder de geleerden hierover.

Bovenstaand staan een aantal punten waarop men dus moet letten, helaas

heb ik in de praktijk geconstateerd dat er nog mensen zijn die niet in staat

zijn om Roqyah voor zichzelf doen, maar ook geen raaqi in willen roepen.

Ze hebben gehoord van een overlevering van de Profeet(vrede zij met hem)

dat degene die om Roqyah vraagt niet kan behoren tot de 70.000 die

zonder rekenschap het Paradijs mag betreden.

Derhalve denken ze dus dat het vragen om Roqyah niet goed is, en er zijn

er zelfs bij die denken dat het haram is. Insha ALLAH zullen we proberen

dit misverstand uit de weg te helpen.

 

Onduidelijkheid over de hadith van 70.000 mensen

Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overleverde dat de

Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Aan mij werden alle naties getoond, en sommige Profeten(vrede zij met

hen ) passeerden met een aantal volgelingen en sommige passeerden

zonder volgelingen. Daarna werd mij een grote menigte getoond, en ik zei,

‘Wat is dit? Is dit mijn gemeenschap(ummah)?” Er werd gezegd, Nee, dit

is Moussa(vrede zij met hem) en zijn mensen(gemeenschap).

Het werd gezegd, kijk naar de horizon.

Daar zag ik een grote menigte die de horizon vulde. En er werd gezegd,

kijk daar en daar, op de horizons van de hemel, daar was een menigte die

de horizons vulde.

Het werd gezegd, dit is jouw gemeenschap(ummah), en van

“hen”(mensen), gaan er 70.000 het Paradijs binnen zonder berecht te

worden(door ALLAH).

Daarna ging hij(de Profeet vrede zij met hem) naar binnen zonder het

verder uit te leggen.

De mensen begonnen te praten over wat hij(de Profeet) had gezegd,

zeggende.”Wij zijn degenen die geloven in ALLAH en hebben zijn

Boodschappers gevolg, wij zijn “hen” of “Het zijn onze kinderen die

geboren zijn in Islam terwijl wij geboren waren in Jaahiliya(pre-islamitisch

tijdperk).”

De Profeet(vrede zij met hem) hoorde wat er werd gezegd, en dus kwam

hij en zei:

“Zij(de 70.000) zijn zij die geen Roqyah vragen en niet geloven in slechte

tekens(tiyarah) en geen Al-Kay gebruiken en hun vertrouwen in ALLAH

stellen.(Saheeh Bukhari nr 5270)

Bovenstaand hadith is voor vele broeders en zusters een reden geweest om

geen Roqyah aan iemand te vragen, en daar is in eerste instantie niks mis

mee, alleen behoren er ook mensen tot deze groep die zelf niet in staat zijn

om Roqyah bij zichzelf te doen, denk aan mensen die een Bezetenheid

hebben die waanzin en flauwvallen veroorzaakt, of extreme aanvallen.

Deze mensen zijn verplicht om Roqyah te laten doen door een betrouwbare

raaqi, omdat men verplicht is om zichzelf te verdedigen als de Shaytaan

hem aanvalt.

Helaas zie ik dus dat vele mensen niet in staat zijn om Roqyah te doen, en

het ook niet willen vragen, zij begrijpen bovenstaand hadeeth niet en

denken dat het een zonde is om Roqyah te vragen, dit terwijl dat absoluut

niet het geval is, ik zal Insha ALLAH hieronder het bewijs geven dat het

veplicht is om de strijd aan te gaan tegen de Shaytaan, en dat wie dat niet

doet zichzelf onrecht aandoet, en kans loopt dat de Shaytaan zijn imaan ten

gronde richt. Ook zal ik de uitleg van de geleerden geven over

bovenstaande hadeeth, en vertellen waarom men beter geen Roqyah kan

vragen, maar dat het wel toegestaan is als men het doet.

Imam Muslim heeft de volgende hadeeth opgenomen in zijn saheeh die

overgeleverd wordt door Abu Hureira die zei: "De Boodschapper van

ALLAH(vrede zij met hem) zei:

" De sterke gelovige is beter en meer geliefd bij ALLAH dan de zwakke

gelovige, hoewel beide goed zijn. Doe dus je best om datgene te doen wat

je tot nut zal zijn en zoek de hulp van ALLAH, en voel je niet hulpeloos.

Als iets je raakt(beproeving) zeg dan niet 'had ik dit of dat gedaan, dan zou

dit of dat gebeurd zijn', maar zeg Allah heeft het voorbestemd en wat HIJ

wil gebeurt(QadaraALLAH wa Mashaa a Fa'aala), want “had ik dit of dat

gedaan” opent de deur naar de praktijken van de Shaytaan.(Saheeh Muslim

nr 2664)

De sterke en zwakke gelovige waar de Profeet(vrede zij met hem) het hier

over heeft is niet een kwestie van imaan, omdat anders de Profeet(vrede zij

met hem) erna niet zou zeggen "Hoewel beide goed zijn"(Wa Fi Kullie

Gajroen), omdat het een feit is dat hoe meer imaan je hebt hoe beter je bent

bij ALLAH.

Het gaat hier om kracht met betrekking tot het doorkomen van

beproevingen en alles eraan te doen wat toegestaan is om de hulp van

ALLAH te krijgen, want daarna zegt de Profeet(vrede zij met hem) doe

datgene wat je tot nut zal zijn en zoek de hulp van ALLAH(Ahriss 'ala ma

Janfa'oeka wasta'een billah).

Shaych Al-Islam Ibn Taymiyyah(moge ALLAH genadig met hem zijn) zei

over bovenstaande hadeeth: ' Wees niet laks in het doen wat is aanbevolen

en raak niet in paniek over datgene was is voorbestemd"(Al-Irshad illa

Saheeh Al-I'tiqad wal Radd 'ala Ahlu Shirk wal Ilhaad blz 130-133)

Deze uitleg gaat over bovenstaande hadeeth en zijn uitspraak gaat dus over

het niks doen van iemand die een beproeving krijgt en alleen spijt heeft

van het gevolg van wat er is gebeurd.

Een ander bewijs voor het bestrijden van de Shaytaan is het volgende:

Iemand die bezeten is, is beland in een jihad, de Shaytaan heeft immers

bezit van zijn lichaam genomen en dus wordt deze jihad Fard

'Ayn(individuele verplichting).

Shaych Al-Islaam ibn Taymiyyah zegt over een persoon die Roqyah doet,

hij heeft het hier over een raaqi, maar wanneer een persoon zichzelf

behandeld is hij de raaqi.

'Wanneer een Djinn van het type Al-'Ifreet(sterke type shaytaan) is en de

behandelaar zwak(in imaan) is dan kan de Djinn hem overmeesteren, en

dus is het nodig voor dit dat hij zichzelf beschermt door het reciteren van

Al-Mu'awidatayn(Surah Falaq en Nas) en smeekbedes en dua en datgene

wat nodig is om de imaan te versterken, en hij dient de zondes te vermijden

die de Shayateen kunnen gebruiken om hem te overmeesteren, want HIJ IS

EEN MUJAHEED OMWILLE VAN ALLAH, EN DIT BEHOORT TOT

DE GROOTSTE JIHAD, en dus moet hij het niet laten gebeuren dat zijn

vijand hem kan overmeesteren door zijn zondes.(Majmoo' Fatawa Ibn

Taymiyyah Juz 19).

Dit was een fatwa die Ibn Taymiyyah gaf op de vraag van een raaqi aan

hem. De vraag luidde samengevat als volgt; “Is het toegestaan voor een

raaqi om doortegaan men Roqyah te doen terwijl hij weet dat de Djinn in

het lichaam van de Bezetene aan het lijden zijn en zelfs kunnen sterven, en

deze Djinn kunnen ook moslim zijn”.

Het antwoord van Ibn Taymiyyah was dat dit zelfs verplicht was, omdat de

Djinn degene zijn die de onrechtplegers zijn en iemand die zijn broeder op

de toegestane manier kan helpen dient dit te doen, zelfs al zijn de Djinn

Moslim.

Een ander belangrijk punt wat Ibn Taymiyyah(moge ALLAH hem genadig

zijn) noemde in deze fatwa is dat de Djinn zelfs ongeacht of hij moslim of

kafir is, weet dat de raaqi hem geen onrecht aandoet zolang hij de

toegestane Roqyah hanteert.

SubhannALLAH, want de Djinn ziet dat deze persoon met de woorden van

ALLAH werkt en geen Sihr of haram zaken gebruikt en oftewel hij

realiseert zich dat deze raaqi volgens de rechtmatige manier werkt of de

Djinn is niet in staat met de wil van ALLAH om iets tegen de raaqi en zijn

patient te doen.

Dit is tegengesteld aan zij die genezing zoeken door naar een Sahir te gaan,

ikzelf heb een patient behandeld en die na een aantal behandelingen

wanhopig werd en ontevreden met het resultaat, als gevolg daarvan zijn ze

naar een Sahir gegaan en bij terugkomt was de situatie erger, ze belden

weer voor een behandeling en toen ik kwam was de situatie volkomen

anders.

De patient werd gemarteld en kreeg 24-uur op 24-uur een marteling. Toen

ik begon te lezen nam de Djinn het woord en SubhannALLAH de Djinn

verklaarde dat hem onrecht is aangedaan, toen ik doorvroeg bleek dus dat

samen in het lichaam met hem een famillielid was en deze was overleden

doordat ze naar de Sahir zijn geweest, hij wilde nu wraak op de patient en

zijn familie voor de dood van zijn famillie en verklaarde dat ze zijn

famillielid hebben verbrand door een Gadim-Sihr.

Na een kort gesprek dat hij ALLAH dient te vrezen en dat ALLAH hem

niet in staat zal stellen om zijn plan door te zetten en wat dreigingen van

mijn kant, zei hij dat hij zou ophouden met de martelingen maar hij weigert

het lichaam te verlaten. Ik vond dat goed en zei dat ALLAH bepaald wat er

met hem zou gebeuren en wij wachten op de genezing van ALLAH.

Na dit zag de famillie Alhamdullilah eindelijk in hoe gevaarlijk en hoe

groot de zonde is van het gaan naar een Sahir en beloofde het nooit meer te

doen en beloofden er berouw voor te tonen, moge ALLAH het accepteren

en laat dit voor iedereen een waarschuwing zijn.

We zullen insha ALLAH teruggaan naat het onderwerp, Imam Ibn Qayyim

Al-Jawzi zegt in zijn boek van seerah Zaad Al-Ma'aad deel 3 blz 9 t/m 11:

Eerst geeft de imam aan dat er verschillende soorten jihad zijn, waaronder

Jihad Al-Nafs en Jihad Al-Shaytaani, en deze 2 noemt hij bij de verplichte

jihad voor iedereen.

Hij zegt:

Jihad tegen de Shaytaan is van 2 soorten:

1: Het tegengaan van twijfels die de shaytaan brengt om de imaan te

beschadigen.

2: Het strijden tegen hem(Shaytaan) om de verdorven verlangens tegen te

gaan die hij(Shaytaan) veroorzaakt.

Nu, hoe kan iemand deze 2 zaken doen als hij bezeten is en geen Roqyah

doet? Dat is onmogelijk, zelfs met Roqyah zal men af en toe gekke dingen

doen, maar zonder is men wachten tot de tijdbom afgaat.

De hadith over de 70.000 die zonder berechting het Paradijs zullen

betreden wordt door sommigen gezien als bewijs dat men niet mag vragen

om Roqyah en dit is niet juist.

Het wordt afgeraden en geldt meer als een waarschuwing en dit heeft te

maken met hel volgende.

Als een persoon ziek is en naar de dokter gaat, dan geeft de dokter deze

persoon medicijnen en waarna ALLAH door deze sabab de persoon

geneest.Omdat hier de sabab tastbaar is, namelijk men neemt het medicijn

in, is de kans op fitnah en Shirk zeer klein, immers niemand zal denken O

die dokter is waarlijk een heilige en ALLAH heeft hem gezegend want

door deze persoon ben ik genezen.

Maar bij Roqyah is dit een heel ander verhaal, hier wordt gewerkt met

Koraan en smeekbedes en af en toe wat kruiden, de behandeling gebeurt

meer op een spirituele manier, een manier die niet tastbaar is.

Op het moment dat een persoon geneest is de kans zeer groot dat deze

persoon de raaqi als een heilige gaat zien, een uitverkorene een

waly(vriend van ALLAH) wiens smeekbeden verhoord worden en wiens

aanrakingen en recitaties genezing bevatten, de kans op Shirk is hier

aanzienlijk groter en dit is ook de reden dat er in de hadith vlak na dat de

Profeet(vrede zij met hem) het over Roqyah had, er meteen achter zei:

“…en hun vertrouwen in ALLAH stellen”.

Het punt in dit hadith is dus niet om het vragen van Roqyah te verbieden,

nee, het punt is hier om de mensen die in staat zijn zelf Roqyah te doen, die

dienen dit zelf te doen zodat zij niet vallen in de fitnah die we hier boven

hebben uitgelegd, en de personen die niet zelf in staat zijn om Roqyah te

doen, zij dienen een betrouwbare en godsvrezende raaqi te zoeken om

Roqyah voor hen te doen, weliswaar zullen ze niet behoren tot de 70.000,

maar dit is nog altijd beter dan het risico te nemen dat de Shaytaan in hun

lichaam ze drijft naar zonde en Shirk.

Tot slot een kleine reactie over de hadith die ook door imam Muslim is

overgeleverd en waarin hij de zin heeft gezet….zij die geen Roqyah

reciteren…

Deze toevoeging aan de hadith is onjuist en kan niet aan de Profeet(vrede

zij met hem) toegeschreven worden, dit is ook de reden dat Imam Bukhari

deze zin niet in zijn versie heeft opgenomen, omdat het de andere ahadeeth

van de Profeet(vrede zij met hem) tegenspreekt, dit is ook wat Shaychul

Islam ibn Taymiyyah zegt in zijn Majmoo’ Fatawa 1/182.