We hebben al kennisgemaakt met de specifieke symptomen van

bepaalde soorten Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog en Al-Hasad, naast

deze symptomen heb je vele algemene symptomen die bij elk van deze 4

soorten kan voorkomen, het is daarom soms heel moeilijk om een diagnose

te stellen over wat een patient precies heeft.

Onderaan zal ik Insha ALLAH van elke soort(Sihr, Bezetenheid, Boze Oog

en Al-Hasad) de meest voorkomende symptomen zetten.

Indien men minimaal 3 van deze symptomen vertoont is het advies om

Roqyah te gaan doen, dit betekent niet dat iedereen die 3 of meer van deze

symptomen heeft automatisch bezeten is of dat iemand die ze niet vertoont

niet bezeten is, maar indien men dit zeker wil weten dient er Roqyah

gedaan te worden.

Er zijn vaak mensen die denken dat alleen bezeten mensen Roqyah moeten

doen, Roqyah is een algemene geneeswijze voor alle lichamlijke,

psychische en Djinn gerelateerde ziektes en bovendien is het een vorm van

aanbidding, iemand die de Koraan reciteert of beluisterd is bezig met het

aanbidden van ALLAH, 2 vliegen in 1 klap dus, en je wordt genezen insha

ALLAH en je krijgt er ook nog eens betaald voor(hasanat), Verheven is

ALLAH, de Meest Barmhartige.

Symptomen van Sihr

- Plotselinge verandering in de aard van de mens, van liefde naar haat, van

vrolijk naar depressief, van blij naar boos enz.

- Heel snel boos en agressief worden.

- Pijn in de baarmoeder.

- Pijn in de onderrug.

- Er komt een stinkende geur af van de patient, vooral uit zijn mond,

hoofdhuid en andere delen op het lichaam, en het maakt niet uit of deze

persoon zich goed wast met water en zeep, de geur komt daarna dezelfde

dag weer terug.

- Het zomaar rare dingen zeggen en doen zonder deze werkelijk te willen

en vaak heel veel spijt hebben na dit.

De volgende symptomen kunnen zich tijdens de Roqyah voordoen:

- Benauwd gevoel en de patient vindt de Roqyah heel saai.

- De patient begint zomaar uit het niets te huilen, en weet zelf niet waarom,

vooral bij het reciteren van verzen over Sihr.

- De patient wil tijdens de Roqyah slapen, terwijl hij volkomen uitgerust is.

- De patient heeft rare uitstekende vormen op zijn lichaam vooral op het

gezicht en buik, deze symptoom kan trouwens ook na de recitatie gewoon

aanblijven.

- De Djinn die het lichaam binnen is getreden door Sihr houdt het langer

vol door zich niet te laten zien zoals een Djinn van Bezetenheid.

- Heel erg knipperen met de ogen.

- Misselijkheid of pijn in de buik, vaak ook gepaard met neiging om over

te geven vooral na het drinken van Roqyahwater en veel boeren.

- De patient gaat zomaar irritant lachen tegen de raaqi, zonder dat hij het

zelf weet waarom.

De volgende symptomen zijn voor Sihr die gegeten of gedronken, Sihr Al-

Ma’kul wa’l Masrub, deze Sihr komt vaak voor,en is zeer geliefd bij de

tovenaars in Marokko.

- Pijn in de buik zonder medische oorzaak.

- Misselijkheid, dit gebeurt vooral bij Sihr die net is toegepast, de

misselijkheid neemt af dermate de Sihr langer in het lichaam zit, omdat de

Sihr dan verspreid wordt over het hele lichaam.

- Veel lucht in de buik.

- Het gevoel dat er een bal zit in je buik die beweegt, dit gebeurt vooral

tijdens de Roqyah.

- Stinkende lucht komt uit de mond, vooral tijdens de Roqyah.

- Geen zin hebben om te eten(niet bij alle gevallen).

- Slecht kunnen zien zonder medische oorzaak.

- Langdurige obstipatie(niet bij alle gevallen).

- Tijdens de Roqyah lijkt het gezicht van de patient wat zwarter en

donkerder te worden, ook heeft de patient veel pijn in de onderrug wat erop

kan duiden dat er Sihr zit in de endeldarm, het is zo dat bij deze soort Sihr,

alle plekken waarn men pijn voelt er op die plaats Sihr aanwezig kan zijn,

daarom is het aangeraden om op die plekken hijamah te doen, wel door een

ervaren persoon.

- De patient vindt het zeer irriterent als iemand hem aanraakt op een plek

waar de Sihr in het lichaam zit

- Patient heeft het heel benauwd en kan niet goed ademen, zodat men zou

denken dat hij astma of bronchitis heeft, alleen is dit na medisch onderzoek

niet zo.

- Opgezwollen handen en voeten, die ook pijn doen, vaak worden deze

delen ook blauw/paars, dit is een teken dat er door deze delen opeens met

grote kracht Sihr doorstroomt.

- Zwaar wordende delen van het lichaam vooral de schouders.

Symptomen van Bezetenheid(Al-Mass)

- Benauwdheid en druk op de borst.

- Het haten om gemeenschap te hebben, en om te werken en studeren.

- Hevige en plotselinge hartkloppingen.

- Soms voelt het lichaam verlamd aan, of koud van binnen en ook maakt

het lichaam plotselinge bewegingen en trillingen zonder dat men dat

eigenlijk wil.

- Het horen van stemmen van bekende mensen en onbekende mensen

terwijl de mensen die naast je zitten helemaal niks horen.

- Abnormale vergeetachtigheid.

- Het ruiken van vreemde en onaangename geuren terwijl mensen die in de

buurt zitten dit niet ruiken.

- Soms krijgt men het heel warm opeens of juist heel koud en vooral aan de

uiteinden van het lichaam zoals de vingers en tenen.

- Soms gaat men huilen zonder reden en vooral net voor en na almaghreb(

zonsondergang).

- Men is vaak nerveus en wordt heel snel boos, dit gaat vaak gepaard met

een hoofdpijn die zich voortbeweegt in het hoofd, en op verschillende

plaatsen komt, wanneer men zich wast met Roqyahwater gaat de hoofdpijn

met de wil van ALLAH weg maar komt later weer terug.

Symptomen van Al-‘ain(Boze Oog) en Al-Hasad(Afgunst)

- Men is vaak versuft en heeft zin om te slapen

- Men houdt ervan om zich heel veel te rekken als men wakker wordt van

het slapen.

- Verlamdheid ergens op het lichaam.

- Men zweet vaak op het voorhoofd en op de rug.

- Misselijk worden zonder reden en overgeven.

- Buikkrampen en diaree.

- Vaak spugen.

- Tijdens de Roqyah moet men veel boeren en krijgt men oprispingen uit

de maag.

- Soms krijgt men gewoon zin om te huilen.

- Delen van het lichaam worden koud.

- Tintelingen in delen van het lichaam.

- Veel jeuk op het lichaam.

- Snel kloppend hart.

- Hoge temperatuur in het lichaam en soms gaat dit gepaard met haaruitval.

- Het veel knipperen met de ogen en veel aan je ogen wrijven.

- Het dromen of zich verbeelden dat een oog of ogen je aanstaren.

- Als men geraakt is met het Boze Oog en bezeten word daardoor, dan

moet men tijdens het reciteren van Roqyah veel gapen, ook zijn er veel

symptomen van Al-Mass die gelden voor het Boze Oog.

- Veel gapen tijdens de Roqyah ook gepaard met betraande ogen, wanneer

er geen Roqyah is, is dit niet het geval.

- hoofdpijn.

- Gelig gezicht of een zwarte vlek op het gezicht of ergens op het lichaam.

- Veel zweten en plassen.

- Geen zin om te eten.

- Krijgt het heel warm ook al is het koud en ook andersom.

- Pijn in de onderrug en zware geblokkeerde schouders.

- Druk op de borst die gepaard gaat met overdreven gehuil zonder reden.

- Depressief, weinig praten en lachen en men denkt slecht over het leven en

wenst de dood.

- Sterke emoties, abnormale woede en veel psychische klachten zoals

desillusie en veel angst.

- Moeilijk om lang te staan of lange afstanden te lopen of om zwaar werk

te doen.

- Vergeetachtigheid en slaap bij het lezen van de Koraan of het bezig zijn

met studeren.

- Moeilijk kunnen slapen.

- Bepaalde huidziektes en vlekken op de huid zonder medische oorzaak,

zoals eczeem en dergelijke.

 Manieren om te ontdekken wat je hebt

Zoals we net al hebben gezien bij de symptomen is het zeer moeilijk om te

weten of iemand nou Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog heeft, dit omdat

de symptomen veel op elkaar lijken en dezelfde symptomen ook bij de

andere varianten voorkomen, bijvoorbeeld iemand die door Sihr bezeten

raakt, kan dezelfde symptomen hebben als Al-Mass.

Toch hebben de geleerden en specialisten door de jaren heen na veel

oefening in de praktijk, bepaalde manieren gevonden om te ontdekken wat

iemand heeft, het is niet in alle gevallen raak, maar heel vaak klopt het wel.

Ik zal Insha ALLAH een aantal van deze manieren hier onder zetten zodat

men toch de gepaste Roqyah voor zichzelf kan doen wat met de klachten te

maken heeft.

1. Al-Mass oftewel Bezetenheid:

Laat de patient de volgende verzen in zijn handpalmen reciteren

Surah Ibrahim vers 42 tot eind.

De patient dient nu naar zijn hand palmen te kijken en er kunnen 4 zaken

gebeuren die duiden dat er grote kans is dat men bezeten is.

- Je bent niet in staat om goed met je ogen te focussen op je handpalmen,

en je ziet bepaalde flitsen en dingen flikkeren, dit kan ook gepaard gaan

met ogen die warm en wat pijnig aanvoelen.

- Duizeligheid of plotselinge hoofdpijn

- De handpalmen krijgen een rode kleur

- Je krijgt een warm gevoel in de hoofd

2. Het Boze Oog:

Reciteer Surah Al-Falaq in de handpalmen en veeg over het gezicht,

herhaal dit 20 keer, wanneer men heel erg moet gapen, met wijde mond en

men kan dit niet tegenhouden dan is deze persoon waarschijnlijk getroffen

door het Boze Oog, vooral als hij hierbij ook tranende ogen krijgt.

3. Het Boze Oog:

Reciteer in je hand de volgende 2 smeekbedes en blaas in je handen en

veeg over je gezicht. Herhaal dit vaak, als je daarna heel veel moet gapen

en meestal ook gevolgd door tranen, dan weet je het is het Boze Oog.

Smeekbede 1:

A’udhu bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq (Ik zoek mijn

toevlucht in de perfecte woorden van Allah tegen al het kwaad dat Hij

geschapen heeft)

Smeekbede 2:

A’udhu bi-kalimmaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa haammaa

wa mien koellie ‘aajnien laamma (Ik zoek toevlucht bij de perfecte

woorden van Allah tegen elke opstandige shaytaan en beest en tegen elke

jaloers en boze oog)

4. Sihr:

De patient dient de volgende verzen met khusoo’en verhefde stem te

reciteren vers 102 Surah Al-Baqarah en vers 81 Surah Yoonus, herhaal dit

20 keer.

Als deze persoon huilt is hij Mashur, als hij pijn krijgt in de buik dan is de

Sihr Masrub of Ma-kul, als hij iets anders voelt in zijn lichaam dat niet

normaal is, dan is er grote kans dat deze persoon Mashur is.

5. Sihr al-Masroeb:

Lees bovenstaande verzen over Sihr(Surah AL-Baqarah vers 102 en Surah

Yoonus vers 81 + Ayat Al-Kursi+ Surah Al-Kafiroon+ Surah AL-Falaq

over een middelmatig glas water en drink ervan en veeg ermee met het

water over het gezicht.

Herhaal dit tot 3 keer toe. Als het Sihr Masrub is dan wil de patient

overgeven en voelt zich misselijk en wellicht pijn in de buik. Ook kan het

zijn dat hij warmte voelt bij de uiteinden van zijn lichaam, zoals zijn tenen

en vingers.

Bovenstaande testjes werken vaak bij mensen, maar soms ook weer niet,

dit betekent echter niet dat als ze niet werken dat men 100% niks heeft, de

beste manier om daar achter te komen is dus toch uitgebreid Roqyah doen.